PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : CS-30000-00002 [ ได้รับทุนจากโครงการ ]

ไทรงาม

ไทรงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีจุดเด่นคือความสวยงามของต้นไทรขนาดใหญ่ริมแม่น้ำมูลที่แผ่กิ่งก้านสาขากินพื้นที่ราว 35,000 ตารางฟุต และสันนิษฐานว่ามีอายุมากกว่า 350 ปี ได้รับพระราชทานชื่อไทรงามจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันมีการตั้งศาลเจ้าแม่ไทรงามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชน และมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเคารพสักการะจำนวนมาก

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องได้ : Tangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

พื้นที่วัฒนธรรม : CS : Cultural Space พื้นที่วัฒนธรรมที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติ
.

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : แยกไทรงาม หมู่บ้านไทรงาม ถนน ชลประทาน ตำบล ในเมือง อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110 ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

พหลยุทธ บุตรจู : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
-
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :390 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 19/02/2022 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 01/02/2024