PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : KP-48170-00006

ผลิตภัณฑ์เหล้าอุแม่ทองแย้ม
MAETHONG YAM

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องไม่ได้ : InTangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : KP : Knowledge and Practices concerning nature and the อาหารและโภชนาการ
.

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : เทศบาลตำบลเรณู ต. *เรณูนคร อ. เรณูนคร จ. นครพนม 48170

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

บรรจง ภูละคร : มหาวิทยาลัยนครพนม

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
-
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :309 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 20/01/2023 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 20/01/2023