PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : TC-94160-00003

การทำผ้าบาติก
Batik Fabric Making

ผ้าบาติก เป็นงานศิลปะที่เขียนด้วยมือที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมและแพร่หลายตามสถานที่ท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ที่สนใจงานในงานผ้างานฝีมือ บาติกที่เห็นทั่วไปมักจะมีลวดลายที่คล้ายคลึงกัน แต่ผ่บาติกซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของดี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นกลุ่มบาติกที่มาพร้อมกับแนวคิดที่สะท้อนเสน่ห์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำให้ผ้าบาติกแห่งนี้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือ เทคนิคในการวาดมือทั้งผืนลงในชิ้นงาน เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ดั้งเดิม แตกต่างจากในปัจจุบันซึ่งมีการผลิตผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม การคิดค้นและแนวคิดที่แปลกใหม่ กระบวนการผลิตที่นำสมัย เป็นความรู้ที่คนทำผ้าบาติกต้องเรียนรู้ เพื่อมาปรับใช้ในงาน ซึ่งมีตลาดรองรับ ผลงานส่วนใหญ่จะผ่านการออกแบบและลงเทียนด้วยมือเกือบทั้งหมด ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณค่า เพิ่มมูลค่าในชิ้นงาน การแลกเปลี่ยน แผ่กระจายเอกลักษณ์ของผ้าบาติกดังกล่าว จึงมีการร่วมมือถ่ายทอดทักษะ การเขียนลายผ้าบาติกกับหน่วยงานราชการภายในค่ายสิริธร ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ ๆ ให้ความสนใจและร่วมพัฒนา สืบสาน การเขียนลายผ้าบาติกจากคนพื้นถิ่น เพื่ออนุรักษ์ รักษา ธำรงค์ ถ่ายทอดความงดงาม ความมีเสน่ห์ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลเขาตูมด้วยลวดลายบนผ้าบาติกต่อไป

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องไม่ได้ : InTangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

งานช่างฝีมือดั้งเดิม : TC : Traditional Craftsmanship ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
.

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : บ้านเขาตูม ต. เขาตูม อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 94160

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

นางรูฆอยยะห์ มุสตอฟา

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

โทรศัพท์ 086 2915229

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
-
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :298 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 12/01/2023 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 12/01/2023