PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : TC-91000-00009

กลุ่มโคกพะยอม ผ้าบาติก
Khok Phayom Batik Group

กลุ่มโคกพะยอมเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านโคกพะยอม ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าทุกชนิด ทั้งที่เป็นการซ่อมแซม ดัดแปลงเสื้อผ้า ได้นำไปเรียนรู้การทำผ้าบาติก และได้พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ผ้าในการประดิษฐ์ ตัดเย็บ และสร้างสีสันเชื่อมโยงกับว่าวและเรือ

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องได้ : Tangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

งานช่างฝีมือดั้งเดิม : TC : Traditional Craftsmanship ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
.

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : 626 หมู่ 1 ต. คลองขุด อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91000

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

นางโสพิณ อ่อนน้อม

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

0657759115

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
-
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :294 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 20/12/2022 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 20/12/2022