PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : KP-60000-00021 [ ได้รับทุนจากโครงการ ]

อาหารแต้จิ๋ว (ร้านบิ๊กเสต็ก (ร้านจีนจีน))
Biggs Steak

ชาวแต้จิ๋วมีวิธีทำอาหารกว่าสิบวิธีทีเดียว อาทิ ตุ๋น เคี่ยว ทอด นึ่ง ผัด ต้ม ลวก อบ รวมไปถึงการปรุงให้มีน้ำ เช่น แกงจืดน้ำใส น้ำเหนียวข้น และน้ำแดง สำหรับราดหน้าอาหาร จุดเด่นของแต่ละวิธี ทำให้อาหารมีรสชาติแตกต่างกัน เช่น การตุ๋นเพื่อให้รสที่ปรุงซึมแทรกเข้าไปในเนื้อของอาหารนั้นๆ การทอดและผัดเพื่อให้อาหารกรอบนุ่ม ส่วนการต้ม เคี่ยว นึ่ง ราด นั้น เน้นขับความสด เพื่อรักษารสชาติที่มีอยู่ในเนื้ออาหารไว้ อาหารแต้จิ๋วที่ขึ้นชื่อคือ ก้วยช่ายแดง ขนมผักกาด ขนมจีบหมู-กุ้ง ปอเปี๊ยสด ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากราย ซึ่งในเมืองปากน้ำโพ มีชนชาวแต้จิ๋วอาศัยอยู่มากที่สุด ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อคือ ภัตราคารเล่งหงษ์ ร้านบิ๊กเสต็ก (ร้านจีนจีน) ร้านนายหลีลูกชิ้นปลา 

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องไม่ได้ : InTangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : KP : Knowledge and Practices concerning nature and the อาหารและโภชนาการ
.

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : - ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

นางรัสรินทร์ สวัสดิ์อุดมพร

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

0818868916

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

อาจารย์วิรัช กาฬภักดี : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา :

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
-
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :355 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 07/05/2023 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 09/10/2023