PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : NR-63160-00004 [ ได้รับทุนจากโครงการ ]

มาส์คหน้ากัญชง
-

มาส์คหน้ากัญชง คือ วัฒนธรรมวิถีเกษตรกรรมที่ผสมผสานอยู่ในรากเหง้าวัฒนธรรมที่มีการสืบต่อกันมาจากรุ่นบรรพบุรุษนั้นคือพืชทางการเกษตรที่เรียกว่ากัญชง โดยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวม้งที่มีความผูกพันกับกัญชง กัญชงเปรียบเสมือนทุนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเติบโตระหว่างอุตสาหกรรมกับภาคบริการโดยมีสินค้าวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญเติบโตของทุนวัฒนธรรมที่นำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ สามารถจัดการได้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งมาส์คหน้ากัญชงทำมาจากส่วนใบของกัญชงนำมาอบแห้งและบดละเอียด ผสมทานาคา และกรุงเขมา ใช้พอกหน้ารักษาสิว ฝ้า ลดการอักเสบของสิว ลดริ้วรอย ทำให้หน้าตึง กระจ่างใสและดูเยาว์ลง ตอกย้ำการเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สร้างอัตลักษณ์แสดงถึงลักษณะเฉพาะของทางชุมชนและวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความหมายและการรับรู้ร่วมกัน (Perceptions) ของคนในชุมชนและคนนอกชุมชน ทั้งความโดดเด่นและภาพจำที่มีต่อชาติพันธุ์ม้ง 

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องได้ : Tangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : KP : Knowledge and Practices concerning nature and the .

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : บ้านป่าหวาย ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ จ. ตาก 63160

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

คุณโชติกา ม่วงป่า

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

0969180046

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

Thanakorn Thangruang : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น :

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
-
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :257 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 07/02/2023 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 07/02/2023