PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : NR-63160-00007 [ ได้รับทุนจากโครงการ ]

ยาหม่องกัญชง
-

ยาหม่องกัญชง ทำจากน้ำมันสกัดจากเมล็ดกัญชงซึ่งมีสาร Anti-Inflammatory คุณสมบัติลดการอักเสบ ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และบรรเทาอาการปวด โดยกรรมวิธีจากวัฒนธรรมเกษตรกรรมที่ตกผลึกผสมผสานอยู่ในรากเหง้าวัฒนธรรมที่มีการสืบต่อกันมาจากรุ่นบรรพบุรุษ โดยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวม้งที่มีความผูกพันกับกัญชง กัญชงเปรียบเสมือนทุนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเติบโตระหว่างอุตสาหกรรมกับภาคบริการโดยผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเป็นสินค้าวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความเจริญเติบโตของทุนวัฒนธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และจัดการได้ในเชิงประจักษ์ 

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องได้ : Tangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : KP : Knowledge and Practices concerning nature and the .

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : บ้านใหม่ยอดคีรี ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ จ. ตาก 63160

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

คุณกฤติกา กุลยาทรัพย์

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

0810391779

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

Thanakorn Thangruang : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น :

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
-
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :361 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 04/03/2023 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 04/03/2023