PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : KP-30110-00058 [ ได้รับทุนจากโครงการ ]

กระยาสารท
.

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องได้ : Tangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : KP : Knowledge and Practices concerning nature and the อาหารและโภชนาการ
.

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 30110

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

พหลยุทธ บุตรจู : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
-
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :83 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 06/07/2023 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 06/07/2023