PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : TC-44190-00018

กลุ่มทอผ้าบ้านวังแสง

กลุ่มทอผ้าบ้านวังแสง การทอผ้าของชุมชนบ้านวังแสงมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต โดยสมัยก่อนนั้นผู้หญิงอีสานต้องทอผ้าเป็นเนื่องจากต้องใช้นุ่งห่มในครัวเรือน เป็นเครื่องสมมาตอนแต่งงาน(มอบให้แม่ย่า) ผ้าทอจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของหญิงชาวอีสาน วิถีชีวิตของคนอีสานจึงมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทอผ้า ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย ในปีพ.ศ.2521 เกิดกลุ่มทอผ้าของชุมชนบ้านวังแสงขึ้นโดยเกิดจากการที่อาจารย์นงเยาว์จากเมืองมหาสารคามเข้ามารับซื้อผ้าทอของคนในชุมชนและส่งผลิตภัณฑ์ไปวังสวนจิตรลดา กลุ่มทอผ้าของชุมชนจึงมีความคึกคักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งค่อยๆซบเซาลงในระยะต่อมา ในปีพ.ศ.2444 มีการประกวดผ้าทอของอำเภอแกดำ โดยตำบลวังแสงเลือกผ้าของ นางคำพร หินตะ ลงประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศผ้าไหมทอมือลายสร้อยดอกหมากของอำเภอแกดำ ส่งผลให้หน่วยงายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านวังแสงยังคงผลิตสินค้าผ้าไหมและผ้าทออื่นๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าทอของชุมชนแห่งนี้คือ เป็นผ้าทอที่มีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและความสวยงามที่สัมผัสได้

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องได้ : Tangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

งานช่างฝีมือดั้งเดิม : TC : Traditional Craftsmanship .

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : บ้านวังแสง ต. วังแสง อ. แกดำ จ. มหาสารคาม 44190

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

นางคำพร หินตะ

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

0801999039

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
-
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :460 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 19/02/2022 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 19/02/2022