PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้อมูลวัฒนธรรม : CS-30110-00031 [ ได้รับทุนจากโครงการ ]

ร้านเสื้อคุณนาย By พอใจ
-

Icon
ประเภทวัฒนธรรม

จับต้องได้ : Tangible.

Icon
หมวดหมู่วัฒนธรรม

พื้นที่วัฒนธรรม : CS : Cultural Space พื้นที่วัฒนธรรมที่เป็นพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น
.

Icon
ที่ตั้ง

เลขที่ : วังกลาง ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 30110

Icon
ชื่อผู้ให้ข้อมูลหรือชื่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

นางสาวปิยพัทธ์ เลือดสงคราม

Icon
ช่องทางติดต่อผู้ให้ข้อมูล

0611081687

Icon
ผู้บันทึกข้อมูล

พหลยุทธ บุตรจู : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Icon
แหล่งข้อมูอื่น ๆ
vdo
พิกัด GPS

มีผู้เข้าชมจำนวน :40 ครั้ง
บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ : 18/01/2024 - ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 04/04/2024