Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม

ทีมวิจัยลงพื้นที่รับข้อมูลจากกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน ศิลปิน ผู้ประกอบการ สมาคม สมาพันธ์ ห้างร้าน ศาลเจ้า หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน ฯลฯ รวมไปถึงกลุ่มตุ๊กตุ๊ก รถตู้ รถโดยสารรถรับจ้างพวกเขาไปในที่ที่ไม่เคยไป คุยกับคนที่ไม่เคยคุยทำงานกับกลุ่มที่ไม่คิดว่ามีอยู่ ทั้งรุ่นเก๋า รุ่นใหญ่ และรุ่นใหม่ ท้าทายตัวเอง และท้าทายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเป้าหมายที่ใหญ่กว่าผลงานวิจัยคือเพื่อหาดใหญ่ และเพื่อมหาวิทยาลัย 24-26 มิถุนายน 2565 ณ พื้นที่ที่เป็นจุดกำเนิดความเจริญรุ่งของเศรษฐกิจหาดใหญ่ เราจึงได้เห็นความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย นำวัฒนธรรมที่พรางกายอยู่ในวิถี เผยร่างให้เห็นอัตลักษณ์ที่หาดใหญ่มี และร่วมกับอีก 2 เทศกาลวัฒนธรรมเดิม วัฒนธรรมใหม่ก็ได้หลอมรวมกันเป็น พื้นที่วัฒนธรรมในงานนี้จะเห็นได้ว่า เมื่อเปิดทางให้วัฒนธรรมนำหน้า เศรษฐกิจก็ตามมาอย่างพวยพุ่งหาดใหญ่ที่จำศีลในช่วงสถานการณ์ COVID-19ก็ตื่นขึ้นมาอย่างสง่าผ่าเผยด้วยศักดิ์และศรีของวัฒนธรรม สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีในหาดใหญ่ให้บังเกิดก้าวต่อไปจากนี้ของหาดใหญ่จะเป็นอย่างไร?
วิถีมงคลที่ก่อรูปเผยร่างขึ้นแล้ว
จะสานสร้างต่อไปอย่างไร
ย่อมขึ้นอยู่กับคนหาดใหญ่แล้ว