Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นักวิจัยทีมกลาง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการวิจัย "การยกระดับย่านการค้านิบงเพื่อการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองงามชายแดนใต้" ซึ่งขับเคลื่อนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมทั้งวันประกอบด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงาน การแสดงผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมอันเป็นผลผลิตจากการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการบริการทางวัฒนธรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในย่านการค้านิบง ภายใต้ Concept D' Nibong รวมถึงการพบปะกับผู้ประกอบการในพื้นที่
การเข้ามาครั้งที่สองของทีมกลาง ยังคงมองเห็นความกระตือรือร้น และความสดใสร่าเริงของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลังเต็มเปี่ยมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยยังแสดงให้เห็นความมุ่งมั่น และความพยายามช่วงชิงทุกโอกาสที่มีเพื่อให้เกิดการพัฒนาและฟื้นคืนความคึกคักให้หวนกลับมาสู่ย่านการค้านิบง และจังหวัดยะลาอีกครั้ง
เมื่อได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการในย่านการค้าที่หลากหลาย และได้มีโอกาสตระเวนชมเมืองยะลาโดยรอบ สังเกตเห็นจุดร่วมของผู้คนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แบบก้าวกระโดด เมืองที่นิ่งสงบแต่ยังคงมีไฟแห่งความหวัง พร้อมๆ กับเห็นความ Classic ที่ยังเป็นมนต์เสน่ห์ในแบบย้อนยุค เสมือนว่าเรากำลังก้าวข้ามไปอีกห้วงเวลา ท่ามกลางป้ายเก่าๆ อาคารโบราณทรงคุณค่า และบรรยากาศรายรอบของร้านค้าต่างๆ ที่เราได้ไปเยี่ยมเยือน ทั้งห้องเสื้อโต ร้านศรีปุตรี ไฮพัง ครัวนิจ ซุปแบเซ็ง ฯลฯ ล้วนให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปสู่วัยเยาว์อีกครั้ง
ทีมกลางต้องขอขอบพระคุณการต้อนรับที่อบอุ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาในอนาคตอันใกล้ จะสามารถถักทอภาคีเครือข่าย สร้างกลไกและผนึกกำลังร่วมกันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ด้วยพลังแห่งฐานทุนวัฒนธรรม ช่วยกันปลุกยะลาให้กลับมาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง และเป็นหัวใจของชายแดนใต้ขึ้นอีกครั้ง