Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


หากเป็นคนภาคอื่นๆ มักไม่ค่อยได้ยินชื่อ "กันตรึม" เท่าใดนัก แต่หากเป็นคนอีสาน เสียงขับร้องสำเนียงภาษาแบบไทยเขมร พร้อมจังหวะสนุกสนาน เป็นเสน่่ห์ที่ทำให้กันตรึมเป็นการแสดงยอดนิยมในแดนอีสาน โดยเฉพาะอีสานใต้ วันนี้ทีมกลางชวนมาฟังซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดแห่งอีสานใต้ "น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์" และการแสดงกันตรึมออเคสตร้า จากต้นกล้าเยาวชนที่พัฒนามาจากทุนวิจัย โดย ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในพื้นที่บ้านดงมัน อ.เมือง จ.สุรินทร์

ขอบพระคุณหัวหน้าทีม นักวิจัย ผู้ใหญ่บ้าน ครูชุมชนแห่งบ้านดงมันที่เข้มแข็งที่ให้การต้อนรับในการติดตามผลวิจัยรอบที่ 2 ของทีมกลาง บพท. หวังว่ากิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการบ่มเพาะเยาวชนด้วยความตั้งใจดีของชาวดงมันร่วมกับสถาบันการศึกษาจะยังทำให้ศิลปะการแสดงกันตรึมยังเป็นเพชรน้ำเอกเม็ดงามในแดนอีสานใต้