Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ชาวกูย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ำโขง บริเวณแนวเขาพนมดงรักจนถึงบริเวณลาวตอนกลางและลาวใต้
วันนี้ทีมกลางชวนมาสัมผัสวิถีชาวกูยอีกครั้งที่บ้านรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีษะเกษ ผ่านงานศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ เพื่อให้เรารู้จักชาวกูยมากขึ้น มรภ.ศรีสะเกษได้เล่าเรื่องผ่านการแสดง และฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็งบอกเล่าวิถีการดำรงชีวิตที่ยังคงตามรอยบรรพบุรุษอย่างเข้มข้น
ภายหลังจากกล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ โดยผู้นำชุมชนและมัคคุเทศก์ชุมชนกูยรงระแล้วเราได้มีโอกาส
-ชมการแสดงวัฒนธรรมวิถีความเชื่อกูยรงระ “แกลมอ”
-ชมดนตรีพื้นบ้านกูยรงระ “ดนตรีเทราะกูย”
-ชมนาฏลีลากูยรงระ “หรำหรงระ”
-เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของพื้นที่งานวิจัยกูยรงระ ได้แก่
1)ฐานการเรียนรู้กิจกรรมพวงกุญแจชนเผ่ากูยรงระ “ผูงกอลแจ”
2)ฐานการเรียนรู้กิจกรรมตะกร้ากูยรงระ “หมาลตาลเทราะอะหระ”
3)ฐานการเรียนรู้กิจกรรมข้าวมงคล 9 กษัท(ข้าวพื้นบ้าน) “โดยเทราะกูย”
4) ฐานการเรียนรู้กิจกรรมอัญชัน “อันชันเทราะกูย”
5)ฐานการเรียนรู้กิจกรรมปลาส้ม “กาเหยาะกูย”

      เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ชาวกูยสะท้อนให้ทีมกลางได้ร่วมภาคภูมิใจ คือ โครงการวิจัยจาก มรภ.ศรีษะเกษ ได้มาทำให้ตัวตนของชาวกูยชัดเจนมากขึ้น การแต่งกายและการดำรงวิถีแบบกูย กลายเป็นความโดดเด่นท่ามกลางสังคมที่ทุกคนพยายามจะเป็นเหมือนๆ กันไปหมด ชาวกูยรงระพร้อมแล้วที่จะให้โลกภายนอกเข้ามาทำความรู้จัก และร่วมภาคภูมิใจกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพวกเขามากขึ้น