Icon
PMU ทุนทางวัฒนธรรม


วันที่ 17-21 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร บพท. นำโดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ร่วมกับทีมกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำนักวิจัยภายใต้กรอบ "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น แทร็คต่อยอด (Advance Track)" จาก 8 มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 57 คน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การขับเคลื่อนเมืองในระดับสากล: ศึกษากรณีเมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และย่านเมืองเก่าสงขลา จ.สงขลา

กิจกรรมหลักสำคัญ ได้แก่ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“การขับเคลื่อนเมืองจอร์จทาว์น รัฐปีนังสู่เมืองมรดกโลก” โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง คือ (1) Mr. Clement Liang, President of Penang Tourist Guides Association & Exco Committee of Penang Heritage Trust (2) Mr. Rosli bin Haji Nor ผู้แทนจาก Penang State Heritage Commissioner (3) Mr. Ooi Chok Yan CEO จาก Penang Global Tourism (4) Mr.Tony Goh Chairman จาก Malaysia Association of Hotels Penang Chapter นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานของ George Town World Heritage Incorporated (GTWHI) ในประเด็นด้านการพัฒนาพื้นที่ และผลกระทบจากการเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

ในส่วนของกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจากคุณ Janet Pillai เจ้าของหนังสือ Cultural Mapping: A Guide to Understanding Place, Community and Continuity ซึ่งมาบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม โดยนักวิจัยได้มีโอกาสวาดแผนที่วัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเอง และเรียนรู้ประสบการณ์ที่ช่วยให้เข้าใจแผนที่วัฒนธรรมได้ลุ่มลึกมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงานปักษ์ใต้ ดีไซน์วีค ที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.เมืองสงขลา โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคีเครือข่ายในการผลักดันเมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ณ โรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา นำโดย ดร.จเร สุวรรณชาต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างพื้นที่ของนักวิจัย และยังได้มีกิจกรรมถอดบทเรียนที่ทรงคุณค่าจากการเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่วิจัยของตนเองอีกด้วย

สำหรับความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้สะท้อนผ่านมาบทกลอนที่นักวิจัยแต่งขึ้นเพื่อสะท้อนความรู้สึก

@รวมหัวใจ​ คนรักวัฒนธรรม​ นำวิถี   
ร่วมเดินทาง​ มาครั้งนี้​ ​ด้วยใจหวัง
รับความรู้​ เปิดโลกทัศน์เสริม​ เพิ่มพลัง
เพื่อเป็นคลัง​ ปัญญา​ พาสุขใจ

@อยากขอบคุณ​ บพท​ ผู้สนับสนุน
ที่การุณย์​ นำโครงการฯ​ นี้มาให้
คอเดียวกัน​ จากทุกที่​ ทั้งใกล้ไกล
เป็นเครือข่าย​ สายใย​ ร่วมผูกพัน

@ทั้งปีนัง​ พลังใจ​ ให้อบอุ่น
มนต์สงขลา​ หอมละมุน​ ​หนุนสร้างสรรค์
แต่ไม่​เท่า​ ความรัก​ ความผูกพัน
นักวิจัย​ หลากสถาบัน​ มั่นไมตรี

@ มทร.​ล้านนา​ แสนน่าฮัก
ผูกสมัครม.พะเยา​ เฮาน้องพี่
สารคาม​ ถามข่าว​ ชาวปัตตานี
พิมายนี้​ บอกคิดถึง​ ช่างตรึงตรา

@ ม.อุบลฯ​ เอิ้นว่า​ สบายดี
ม.อ.​นี้​ ช่วยประสาน​ งานหรรษา
ม.หัวเฉียวฯ​ เกลียวสมาน​ ฉันเพื่อนยา
อยากบอกว่า​ ขอขอบคุณ​ อุ่นอกใจ

ประพันธ์โดย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทางทีมกลางต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร บพท. ที่ให้การสนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยทุกท่านที่ร่วมเส้นทางการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานหลายปีด้วยความมุ่งมั่น และเชื่อว่าเราจะยังมีภาพความประทับใจในกิจกรรมลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง