PMU ทุนทางวัฒนธรรม


คณะสิงโต มังกร หลงเฉียนไทยแลนด์

Thailand Long Quan Dragon and Lion Academy

ประเภทสินค้า : บริการ/ศิลปะการแสดง
ราคา 5000 -31900 บาท

ปัจจุบันคณะสิงโต มังกร หลงเฉียนไทยแลนด์ จัดตั้งเป็น สถาบันการแสดง กีฬาเชิดสิงโต มังกร หลงเฉิน แห่งประเทศไทย โดยทำการฝึกสอนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ รับงานแสดง งานอวยพร งานมงคลต่างๆ และยกระดับเป็นกีฬาสากล ซึ่งทางคณะเคยชนะเลิศในระดับประเทศ ในรายการที่จัดขึ้นโดยสมาคมวูซู และร่วมเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทีมจังหวัดสุโขทัยในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนโดยรอบ เช่นการอบรมการทำหัวสิงโต มีการดำเนินธุรกิจ สร้างรายได้ ด้วยการรับจัดแสดงเชิดสิงโต เชิดมังกร การตีกลอง และมีการผลิต หัวสิงโต มังกร จำหน่ายทั้งภายใน  ต่างประเทศ และ Online รวมทั้งยังมีการจำหน่ายงานศิลปะหัวสิงโตในรูปแบบ NFT ในระบบดิจิทัลอีกด้วย


ช่องทางการจำหน่าย

https://www.lqdragonlion.com/category

เข้าชม : 236 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
คณะสิงโต มังกร หลงเฉียนไทยแลนด์
เลขที่ : 908 ต. ตลาดพลู อ. เขตธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 10600