PMU ทุนทางวัฒนธรรม


เซรั่มกัญชง

Hemp Serum

ประเภทสินค้า : ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ราคา 149.00 บาท

เซรั่มกัญชง เกิดจากวัฒนธรรมวิถีเกษตรกรรม (Agricultural Culture) ที่ผสมผสานอยู่ในรากเหง้าวัฒนธรรมที่มีการสืบต่อกันมาจากรุ่นบรรพบุรุษนั้นคือพืชทางการเกษตรที่เรียกว่ากัญชง โดยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวม้งที่มีความผูกพันกับกัญชง กัญชงเปรียบเสมือนทุนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเติบโตระหว่างอุตสาหกรรมกับภาคบริการโดยมีสินค้าวัฒนธรรม (Cultural Product) ที่เรียกว่า เซรั่มกัญชง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สกัดจากน้ำมันเมล็ดกัญชง ซึ่งมีส่วนผสมของสาร CBD (Cannabidiol) ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง รวมถึงปัญหาผิวหน้าอย่างปัญหาสิวและผิวแห้ง สรรพคุณที่ดีเหล่านี้จึงนำมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นเซรั่มกัญชง ที่แสดงถึงความเจริญเติบโตของทุนวัฒนธรรมที่นำมาเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์

 


ช่องทางการจำหน่าย

พบกัญ กัญชงจากพบพระ | Facebook

เข้าชม : 258 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
เซรั่มกัญชง
เลขที่ : บ้านป่าหวาย ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ จ. ตาก 63160