PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ระบำร็องเง็งแนวขนบชาวอูรักลาโว้ย

Rong ngeng Traditional Dance Urak Lavoy

ประเภทสินค้า : บริการ/ศิลปะการแสดง
ราคา 1000-3000 บาท

ชื่อสินค้าวัฒนธรรม : ศิลปะการแสดงระบำร็องเง็งแนวขนบพื้นถิ่นดั้งเดิม
ลักษณะการแสดง : แนวขนบพื้นถิ่นดั้งเดิมที่เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวประมงกลุ่มอูรักลาโว้ย ท่าหาปลา ท่าร่าเริงสนุกสนาน
ผู้แสดง : กลุ่มชาวเลผู้สูงวัย และเยาวชนบ้านเกาะหลีเป๊ะกลุ่มชาวเลอูรักลาโว้ย จำนวน 10-20 คน
ประโยชน์ : ใช้ในงานเทศกาล พิธีลอยเรือชาวเล ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ติดต่อ : ครูแสงโสม หาญทะเล และครูแนน โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ  โทร 0815430835


ช่องทางการจำหน่าย

สนใจติดต่อ คลิกที่นี่

เข้าชม : 150 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
การรำร็องเง็ง: มะแส้หนา เกาะสิเร๊ะ
เลขที่ : 104 ม. 7 เกาะหลีเป๊ะ ต. เกาะสาหร่าย อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91000