PMU ทุนทางวัฒนธรรม


คณะกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

Krabi Krabong Club,Woratapee Palarak School

ประเภทสินค้า : บริการ/ศิลปะการแสดง
ราคา N/A บาท

คณะกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นกระบี่กระบองสายหลวงรักษ์ 
กระบี่กระบอง มีที่มาจากศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ในการรบ สืบทอดมาแต่อดีตกาล ปัจจุบันคงเหลืออยู่ไม่มาก โดยสำนักที่มีชื่อเสียงได้แก่ สายศรีไตรรักษ์ สายกรมพลศึกษา และสายหลวงรักษ์ 
หลวงรักษ์ มีประวัติความเป็นมาไม่ชัดเจน แต่สันนิษฐานว่า เป็นทหารชั้นยศหลวง ในสมัยกรุงธนบุรี ถึงรัชกาลที่ 1 สืบทอดมาถึง ครูจุ๋ง ศิษย์หลวงรักษ์ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมากในสมัยรัชกาลที่ 5 จนได้รับการขนานนามว่า นักแสดงหน้าพระที่นั่ง ซึ่งในสมัยนั้น การแสดงกระบี่กระบองและมวยไทย จัดเป็นมหรสพหลวง ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดทอดพระเนตรมาก เนื่องจากพระองค์ก็เคยฝึกฝนกระบี่กระบองมากับหลวงมลโยธานุโยค ตามโบราณราชประเพณีมาแล้วเช่นกัน
ในย่านฝั่งธนบุรี กระบี่กระบองสายหลวงรักษ์ มีชื่อเสียงมากเพราะอยู่ใกล้ย่านวังเก่าในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมัยนั้นต้องมีการฝึกฝนไพร่พลในการรบโดยมีวิชากระบี่กระบองเป็นพื้นฐาน โดยมีผู้ที่สืบทอดจากครูจุ๋งต่อมาคือ ครูสุก (ทองสุก กิจจะการะ) คณะกตัญญูรักษ์ (วัดระฆังโฆสิตาราม) โดยมีศิษย์ที่มีชื่อเสียงต่อมาได้แก่ ครูจิต ชมะรัตน์ ครูสำเภาดาระดาษ ครูสมชาย คณะสีหไกรสร และครูสำเริง แสงรุ่งรัตน์และต่อมาในปีพ.ศ.2540 ได้มีพิธีครอบครู และพิธีมอบวิชาโดยครูสำเภา ดาระดาษ คณะกตัญญูรักษ์ ให้กับนายปฏิพัทธ์ ดาระดาษ ดำเนินการฝึกซ้อมให้กับนักเรียนในโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สืบมาถึงปัจจุบัน ต่อมา อาจารย์พัชรพล บัณฑิตเกตุมาลา ศิษย์เก่าเป็นผู้สืบทอด ทำการสอนและดูแลคณะกระบี่กระบอง ในการแสดงโชว์ และเข้าร่วมแข่งขันในเทศกาลกีฬาต่างๆ  ได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมามากมาย อาทิเช่น การชนะถ้วยรางวัลกรมพลศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 - 2551 รวม 24 ถ้วย ชนะเลิศฟันดาบเยาวชน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 เกือบทุกปี ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ปีพ.ศ. 2550  2552 และครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้น (ปฏิพัทธ์ ดาระดาษ, 2552) 
กระบีกระบองคณะกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ปัจจุบัน มีการปรับพัฒนาตามยุคสมัยเพื่อใช้ทั้งในการแสดง และการแข่งขัน โดยมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2561-2562 ได้รางวัลชนะเลิศในการแสดงศิลปะการป้องกันตัวโลก ประเภทคู่ชาย ณ เมืองกวางโจว สาธารณะประชาชนจีน
องค์ประกอบหลักของกระบี่กระบองประกอบด้วย 
1.กระบวนท่า ได้แก่ กระบวนท่าก่อนการแสดงต่อสู้ ลดล่อ เดินแปลง ประอาวุธ และกระบวนท่าที่ใช้ในการต่อสู้ มีท่าหลักเช่น ท่าประสานบน ประสานล่าง ท่าลงหลัก เขี้ยวกาง ประจำยาม ทาบศอก เงาะหาบเนื้อ แผลงศร ไขว้หลัง แหวกม่าน วานรนั่งแทน หนุมานตบยุง
2.อาวุธ ได้แก่ ดาบ กระบี่ หอก พลอง ง้าว ทวน ดั้ง เขน โล่ ไม้ศอก หรือไม้สั้น
3.สนาม
4.ดนตรี ประกอบด้วย ปี่ชวา กลองแขกตัวผู้ กลองแขกตัวเมีย และฉิ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนจะแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 สาย คือ สายอาวุธสั้นได้แก่ ดาบ กระบี่ ไม้ศอก และสายอาวุธยาว ได้แก่ พลอง หอก ง้าว ทวน 
สิ่งนักเรียนได้รับจากการฝึกกระบี่กระบอง นอกจากชื่อเสียงจากถ้วยรางวัลแล้ว ยังทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สร้างสมาธิในการเรียน สร้างสังคมที่ดี มีความเป็นพี่ น้อง ที่ดูแลกันและกัน สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ที่สามารถฝากบุตร ธิดา ไว้ที่โรงเรียนได้ โดยใช้เวลาว่างของนักเรียน ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง มีครู รุ่นพี่ และเพื่อนคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
ปัจจุบันในระดับประเทศ กระบี่กระบองได้รับการยอมรับให้เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง แต่เป้าหมายในอนาคต ควรสนับสนุนให้เป็นกีฬาที่ถูกบรรจุเป็นกีฬาระดับนานาชาติ เช่นซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์เป็นต้น


ช่องทางการจำหน่าย

095 4691000

เข้าชม : 139 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
คณะกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
เลขที่ : 131/1-2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ต. ตลาดพลู อ. เขตธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 10600