PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ข้าวไรซ์เบอรี่ทุ่งสัมฤทธิ์

ประเภทสินค้า : อาหาร
ราคา 80 บาท

ข้าวไรซ์เบอรี่ทุ่งสัมฤทธิ์ บ้านโนนกระสังเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าข้าวคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ข้าวโนนกระสัง กลุ่มนาแปลงใหญ่ เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการทำการนาแบบเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพที่มีกลิ่นหอม สัมผัสเหนียวนุ่ม ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยสภาพพื้นที่ของชุมชนที่เป็นพื้นที่ดินเค็ม ทำให้ได้ข้าวที่มีรสชาติดี เม็ดเรียวยาวสีม่วงสวยงาม หุงขึ้นหม้อ มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวทั่วไปในท้องตลาด


ช่องทางการจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง

0844108065

เข้าชม : 70 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
ข้าวไรซ์เบอรี่ทุ่งสัมฤทธิ์
เลขที่ : บ้านโนนกระสัง ต. กระเบื้องใหญ่ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 30110