PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ยาหม่องกัญชง

Hemp balm

ประเภทสินค้า : ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ราคา 49.00 บาท

ยาหม่องกัญชง ทำจากน้ำมันสกัดจากเมล็ดกัญชงซึ่งมีสาร Anti-Inflammatory คุณสมบัติลดการอักเสบ ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และบรรเทาอาการปวด โดยกรรมวิธีจากวัฒนธรรมเกษตรกรรมที่ตกผลึกผสมผสานอยู่ในรากเหง้าวัฒนธรรมที่มีการสืบต่อกันมาจากรุ่นบรรพบุรุษ โดยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวม้งที่มีความผูกพันกับกัญชง กัญชงเปรียบเสมือนทุนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเติบโตระหว่างอุตสาหกรรมกับภาคบริการโดยผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเป็นสินค้าวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความเจริญเติบโตของทุนวัฒนธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และจัดการได้ในเชิงประจักษ์


 


ช่องทางการจำหน่าย

พบกัญ กัญชงจากพบพระ | Facebook

เข้าชม : 277 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
ยาหม่องกัญชง
เลขที่ : บ้านใหม่ยอดคีรี ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ จ. ตาก 63160