PMU ทุนทางวัฒนธรรม


มาส์คหน้ากัญชง

Hemp Powder Mask

ประเภทสินค้า : ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ราคา 299.00 บาท

มาส์คหน้ากัญชง คือ วัฒนธรรมวิถีเกษตรกรรมที่ผสมผสานอยู่ในรากเหง้าวัฒนธรรมที่มีการสืบต่อกันมาจากรุ่นบรรพบุรุษนั้นคือพืชทางการเกษตรที่เรียกว่ากัญชง โดยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวม้งที่มีความผูกพันกับกัญชง กัญชงเปรียบเสมือนทุนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเติบโตระหว่างอุตสาหกรรมกับภาคบริการโดยมีสินค้าวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญเติบโตของทุนวัฒนธรรมที่นำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ สามารถจัดการได้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งมาส์คหน้ากัญชงทำมาจากส่วนใบของกัญชงนำมาอบแห้งและบดละเอียด ผสมทานาคา และกรุงเขมา ใช้พอกหน้ารักษาสิว ฝ้า ลดการอักเสบของสิว ลดริ้วรอย ทำให้หน้าตึง กระจ่างใสและดูเยาว์ลง ตอกย้ำการเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สร้างอัตลักษณ์แสดงถึงลักษณะเฉพาะของทางชุมชนและวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความหมายและการรับรู้ร่วมกัน (Perceptions) ของคนในชุมชนและคนนอกชุมชน ทั้งความโดดเด่นและภาพจำที่มีต่อชาติพันธุ์ม้ง


ช่องทางการจำหน่าย

พบกัญ กัญชงจากพบพระ | Facebook

เข้าชม : 261 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
มาส์คหน้ากัญชง
เลขที่ : บ้านป่าหวาย ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ จ. ตาก 63160