PMU ทุนทางวัฒนธรรม


กระเป๋าเรียกทรัพย์ (กระเป๋าเหลือง)

ประเภทสินค้า : ผ้า
ราคา 250 บาท

จุดเด่น 
เป็นกระเป๋าทีออกแบบลวดลายมาจากหน้าสิงโตฮากกา และคำมงคล.หรือคำอวยพรที่มีความเป็นมงคล
 

ผลิตโดย นางนิลวรรณ ปักษา กลุ่มใจรักษ์ฮากกา
ที่อยู่ บ้านห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70150


ช่องทางการจำหน่าย

shopee: ช่องทางการขาย
 

เข้าชม : 108 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
ตลาดห้วยกระบอก
เลขที่ : หมู่ 9 บ้านห้วยกระบอก ต. กรับใหญ่ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70190