PMU ทุนทางวัฒนธรรม

Culturall Product

สินค้าทางวัฒนธรรม ประเภท ผ้า

ผ้าของชุมชนบ้านวังแสง เข้าชม 160 ครั้ง

500.00   THB.

ผ้าย้อมลูกจาก (เปลือกลูกจาก) เข้าชม 115 ครั้ง

400 - 500   THB.

ทดสอบการขาย เข้าชม 134 ครั้ง

100   THB.

ผ้าตัดชุดบาติก เข้าชม 533 ครั้ง

850   THB.

ชุดละหมาดปักมือ เข้าชม 137 ครั้ง

1300   THB.

เสื้อบาติก เข้าชม 283 ครั้ง

950   THB.

ผ้าคลุมผมปักลาย เข้าชม 133 ครั้ง

390-420 ตามไซส์   THB.

หมวกกะปิเยาะห์ เข้าชม 154 ครั้ง

150   THB.

เสื้อโต๊ปชาย เข้าชม 231 ครั้ง

1150   THB.

เสื้อมลายูชาย (ตือโละบลางอ) เข้าชม 665 ครั้ง

850   THB.

ชุดปักมุสลิม ม.ญุมอ๊ะฮ์ เข้าชม 122 ครั้ง

2500   THB.

เสื้อมลายูชายร่วมสมัย (ซาฟารี) เข้าชม 131 ครั้ง

750   THB.

กระเป๋าผ้าบาติก เข้าชม 136 ครั้ง

500   THB.

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก โบว์ผ้าบาติกยะรังวิถี เข้าชม 112 ครั้ง

500   THB.

กระเป๋าเรียกทรัพย์ (กระเป๋าเหลือง) เข้าชม 98 ครั้ง

250   THB.

กระเป๋าเรียกทรัพย์ (กระเป๋าแดงกลมหน้าสิงโต) เข้าชม 118 ครั้ง

350   THB.

กระเป๋าเรียกทรัพย์ (กระเป๋าแดง) เข้าชม 104 ครั้ง

250   THB.

狮头 ซื้อเถว หัวสิงโต เข้าชม 117 ครั้ง

399   THB.

เครื่องแต่งกายริมฟ้าริมเล เข้าชม 103 ครั้ง

200-500   THB.

กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนเลอค่าริมฟ้าริมเล เข้าชม 103 ครั้ง

150-300   THB.

เสื้อ-กางเกงแมว ปราสาทหินพิมาย เข้าชม 30 ครั้ง

199   THB.

ผ้าขาวม้า-ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ สินค้าแปรรูป เข้าชม 13 ครั้ง

500-2900   THB.

กระเป๋าผ้าไทรงาม เข้าชม 11 ครั้ง

100-150   THB.

ชุดไทยเด็ก เข้าชม 11 ครั้ง

150-300   THB.