PMU ทุนทางวัฒนธรรม

Culturall Product

สินค้าทางวัฒนธรรม ประเภท ผ้า

ผ้าของชุมชนบ้านวังแสง เข้าชม 186 ครั้ง

500.00   THB.

ผ้าย้อมลูกจาก (เปลือกลูกจาก) เข้าชม 140 ครั้ง

400 - 500   THB.

ทดสอบการขาย เข้าชม 159 ครั้ง

100   THB.

ผ้าตัดชุดบาติก เข้าชม 578 ครั้ง

850   THB.

ชุดละหมาดปักมือ เข้าชม 162 ครั้ง

1300   THB.

เสื้อบาติก เข้าชม 321 ครั้ง

950   THB.

ผ้าคลุมผมปักลาย เข้าชม 158 ครั้ง

390-420 ตามไซส์   THB.

หมวกกะปิเยาะห์ เข้าชม 177 ครั้ง

150   THB.

เสื้อโต๊ปชาย เข้าชม 264 ครั้ง

1150   THB.

เสื้อมลายูชาย (ตือโละบลางอ) เข้าชม 717 ครั้ง

850   THB.

ชุดปักมุสลิม ม.ญุมอ๊ะฮ์ เข้าชม 147 ครั้ง

2500   THB.

เสื้อมลายูชายร่วมสมัย (ซาฟารี) เข้าชม 155 ครั้ง

750   THB.

กระเป๋าผ้าบาติก เข้าชม 161 ครั้ง

500   THB.

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก โบว์ผ้าบาติกยะรังวิถี เข้าชม 145 ครั้ง

500   THB.

กระเป๋าเรียกทรัพย์ (กระเป๋าเหลือง) เข้าชม 122 ครั้ง

250   THB.

กระเป๋าเรียกทรัพย์ (กระเป๋าแดงกลมหน้าสิงโต) เข้าชม 145 ครั้ง

350   THB.

กระเป๋าเรียกทรัพย์ (กระเป๋าแดง) เข้าชม 131 ครั้ง

250   THB.

狮头 ซื้อเถว หัวสิงโต เข้าชม 143 ครั้ง

399   THB.

เครื่องแต่งกายริมฟ้าริมเล เข้าชม 128 ครั้ง

200-500   THB.

กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนเลอค่าริมฟ้าริมเล เข้าชม 131 ครั้ง

150-300   THB.

เสื้อ-กางเกงแมว ปราสาทหินพิมาย เข้าชม 59 ครั้ง

199   THB.

ผ้าขาวม้า-ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ สินค้าแปรรูป เข้าชม 46 ครั้ง

500-2900   THB.

กระเป๋าผ้าไทรงาม เข้าชม 40 ครั้ง

100-150   THB.

ชุดไทยเด็ก เข้าชม 36 ครั้ง

150-300   THB.

ผ้าขาวม้าร้อยสี เข้าชม 11 ครั้ง

200   THB.