PMU ทุนทางวัฒนธรรม


กระเป๋าเรียกทรัพย์ (กระเป๋าแดงกลมหน้าสิงโต)

ประเภทสินค้า : ผ้า
ราคา 350 บาท

จุดเด่น 
เป็นกระเป๋าทีออกแบบลวดลายมาจากหน้าสิงโตฮากกา และคำมงคล หรือคำอวยพรที่มีความเป็นมงคล


ผลิตโดย นางนิลวรรณ ปักษา กลุ่มใจรักษ์ฮากกา
ที่อยู่ บ้านห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70150

 


ช่องทางการจำหน่าย

shopee: ช่องทางการขาย

เข้าชม : 130 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
ตลาดห้วยกระบอก
เลขที่ : หมู่ 9 บ้านห้วยกระบอก ต. กรับใหญ่ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70190