PMU ทุนทางวัฒนธรรม


เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (1 ก.ก.)

ประเภทสินค้า : ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ราคา 22 บาท

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ข้าวโนนกระสัง กลุ่มนาแปลงใหญ่ เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการทำการนาแบบเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพที่ทนทานต่อสภาพอากาศและแมลงศัตรูพืช มีกลิ่นหอม สัมผัสเหนียวนุ่ม ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยสภาพพื้นที่ของชุมชนที่เป็นพื้นที่ดินเค็ม ทำให้ได้ข้าวที่มีรสชาติดี เม็ดเรียวสวย หุงขึ้นหม้อ มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวทั่วไปในท้องตลาด


ช่องทางการจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง

0844108065

เข้าชม : 71 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
เลขที่ : บ้านโนนกระสัง ต. กระเบื้องใหญ่ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา 30110