PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ผ้าของชุมชนบ้านวังแสง

ประเภทสินค้า : ผ้า
ราคา 500.00 บาท

ผ้าของชุมชนบ้านวังแสงมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต โดยสมัยก่อนนั้นผู้หญิงอีสานต้องทอผ้าเป็นเนื่องจากต้องใช้นุ่งห่มในครัวเรือน เป็นเครื่องสมมาตอนแต่งงาน(มอบให้แม่ย่า) ผ้าทอจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของหญิงชาวอีสาน วิถีชีวิตของคนอีสานจึงมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทอผ้า ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย ในปีพ.ศ.2521 เกิดกลุ่มทอผ้าของชุมชนบ้านวังแสงขึ้นโดยเกิดจากการที่อาจารย์นงเยาว์จากเมืองมหาสารคามเข้ามารับซื้อผ้าทอของคนในชุมชนและส่งผลิตภัณฑ์ไปวังสวนจิตรลดา กลุ่มทอผ้าของชุมชนจึงมีความคึกคักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งค่อยๆซบเซาลงในระยะต่อมา ในปีพ.ศ.2444 มีการประกวดผ้าทอของอำเภอแกดำ โดยตำบลวังแสงเลือกผ้าของ นางคำพร หินตะ ลงประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศผ้าไหมทอมือลายสร้อยดอกหมากของอำเภอแกดำ ส่งผลให้หน่วยงายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านวังแสงยังคงผลิตสินค้าผ้าไหมและผ้าทออื่นๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าทอของชุมชนแห่งนี้คือ เป็นผ้าทอที่มีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและความสวยงามที่สัมผัสได้


ช่องทางการจำหน่าย

เข้าชม : 197 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
กลุ่มทอผ้าบ้านวังแสง
เลขที่ : บ้านวังแสง ต. วังแสง อ. แกดำ จ. มหาสารคาม 44190