PMU ทุนทางวัฒนธรรม


กระเป๋าเรียกทรัพย์ (กระเป๋าแดง)

ประเภทสินค้า : ผ้า
ราคา 250 บาท

จุดเด่น 
เป็นกระเป๋าทีออกแบบลวดลายมาจากหน้าสิงโตฮากกา และคำมงคล หรือคำอวยพรที่มีความเป็นมงคล
ผลิตโดย นางนิลวรรณ ปักษา กลุ่มใจรักษ์ฮากกา
ที่อยู่ บ้านห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70150

 


ช่องทางการจำหน่าย

shopee: ช่องทางการขาย

เข้าชม : 116 ครั้ง
Icon
ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
การตีมีดของร้านตีเหล็ก“งี่ฮั่วหลี”
เลขที่ : หมู่ 9 บ้านห้วยกระบอก ต. กรับใหญ่ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70190